Cyprus Property | Antonis Loizou

Русский

UK FREE PHONE 08000326203

INTERNATIONAL+357 25 871 552

Home Search Golf Properties Press Centre About Us Contact Us  

Press Centre > Άρθρα

Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Αντώνης Λοΐζου, FRICS - LinkedIn Profile

 

Αντώνης Λοΐζου, FRICS

Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες  Chartered Surveyors

 

Press Centre

Articles
News & Exhibitions
Questions & Answers
Ελληνικά Άρθρα
Publications

Information

About Cyprus 

 

Ανυπαρξία Τίτλων & Μερίδια

30 Ιουλίου 2017

Subscribe to our monthly newsletters.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Σε μια περίπτωση που διαχειριζόμαστε στην επαρχία Λάρνακας, κρατάμε ένα καθημερινό ημερολόγιο, που τηλεφωνήσαμε, ποιόν επισκεφθήκαμε, τι μας είπε, τι άλλα «χαρτιά» χρειάζονται, πότε είναι οι αρμόδιοι με άδεια, που έχουμε εμείς φταίξει κλπ κλπ, ούτως ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε σε ποιο βαθμό εμπράκτως τι σημαίνει γραφειοκρατία.

Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και μετά η καθυστέρηση στην έκδοση τίτλων, έχει εμφανισθεί τώρα, σε ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, η μεταβίβαση μεριδίων. Εκεί δηλαδή που υπάρχει μία ανάπτυξη με π.χ. 10 κατοικίες σε ένα χωράφι, ο πωλητής, μεταβιβάζει στον κάθε ένα αγοραστή το 1/10 μερίδιο, το οποίο και αντιπροσωπεύει την μία κατοικία. Αυτή η λύση της παράκαμψης των τίτλων ιδιοκτησίας, αποτελεί όχι μόνο σοβαρότατο πρόβλημα, όσο αφορά την ιδιοκτησία και διακατοχή, αλλά και προκαλεί πρόσθετα προβλήματα σε άλλα παρεμφερή θέματα, όπως εκείνη της υποθήκευσης, την ανάγκη συνυπογραφής για οιεσδήποτε ανάγκες ενός συνιδιοκτήτη, το πρόβλημα της πώλησης, εκείνης της καταναγκαστικής πώλησης, της μεταβίβασης στα παιδιά, στην φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας (τώρα έχει καταργηθεί) κλπ κλπ.

Εν ολίγοις, ο συνιδιοκτήτης ενός μεριδίου, ανεξάρτητα εάν απολαμβάνει το μερίδιο του επί τόπου και ανεξάρτητα εάν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών, ουδέποτε θα είναι σίγουρος και απόλυτος «κύριος» της ιδιοκτησίας του, μία ιδιοκτησία η οποία και δεν αναγνωρίζεται κάν από το ίδιο το Κτηματολόγιο, παρόλο που αποδέχεται την κατάθεση των σχετικών εγγράφων. Οι τίτλοι αναφέρονται σε «αδιανέμητο μερίδιο» δηλαδή κτήμα το οποίο το Κτηματολόγιο δεν αποδέχεται απόλυτη ιδιοκτησία σε ολόκληρο ή μέρος ακινήτου (εκτός και εάν υπάρχει κατατεθειμένη συμφωνία διανομής στο Κτηματολόγιο και αυτό υπό προϋποθέσεις).

Το πρόβλημα του μεριδίου έχει κάνει την εμφάνιση του επί εκτεταμένης βάσης στην περιοχή Αμμοχώστου, όπου «οι Δήμοι» έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην έγκαιρη επιθεώρηση και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Στην επικίνδυνη αυτή εξέλιξη, περιλαμβάνονται τόσο Κύπριοι αγοραστές [οι οποίοι και πιθανώς να γνωρίζουν τα προβληματα της ιδιοκτησίας - μερίδιο] αλλά ιδιαίτερα και ξένοι, οι οποίοι «άνεννοιας» εξασφαλίζουν τίτλους γραμμένους στα ονόματά τους και τους οποίους τίτλους τους θεωρούν ότι είναι καθ΄όλα εντάξει.

Σε πρόσφατη μας συνάντηση με κάποιο τέτοιο ξένο αγοραστή ο οποίος μας έδειξε με περιφάνεια τον τίτλο του σε μερίδιο [μετά από 12 χρόνια αναμονή] και αφού του υποδείξαμε το πρόβλημα, μας ανακοίνωσε ότι «είχαμε λάθος διότι ο δικηγόρος του είπε ότι είναι Ο.Κ.» Μπορεί, τώρα κυρίως οι ξένοι αγοραστές, να μην έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, αλλά με τους εκατοντάδες τίτλους μεριδίων και με τα τεράστια προβλήματα στην δυσλειτουργία της ιδιοκτησίας, θα αποκτήσει και η Κύπρος ένα κακό όνομα στην διεθνή αγορά, εκείνης της «μη ύπαρξης» τίτλων [κάτι παρόμοιο της Ελλάδας].

Το πρόβλημα αυτό θα έχει κατ΄επέκταση επιπτώσεις στην αγορά των ακινήτων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορά τους ξένους αγοραστές με αλυσιδωτό αντίκτυπο. Εχουμε κακίσει την διαδικασία στην έκδοση τίτλων και στο παρελθόν και στην ανάγκη εξασφάλισης 8 πιστοποιητικών από τους Δήμους και άλλες Αρχές, πριν κάν ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης τίτλων, ενώ η όλη διαδικασία στην έκδοση τίτλων είναι τόσο δαιδαλώδης που και για μας ένα γραφείο ηλικίας πέραν των 36 ετών, ακόμη μας παραξενεύει.

Σε μια περίπτωση που διαχειριζόμαστε στην επαρχία Λάρνακας, κρατάμε ένα καθημερινό ημερολόγιο, που τηλεφωνήσαμε, ποιόν επισκεφθήκαμε, τι μας είπε, τι άλλα «χαρτιά» χρειάζονται, πότε είναι οι αρμόδιοι με άδεια, που έχουμε εμείς φταίξει κλπ κλπ, ούτως ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε σε ποιο βαθμό εμπράκτως τι σημαίνει γραφειοκρατία.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου τώρα, πρίν είναι πολύ αργά για διόρθωση. Φέραμε στην επιφάνεια το θέμα αυτό και πριν από δύο χρόνια σε άρθρο μας και τώρα ξανά, για προβληματισμό, διότι το να υπάρχει το πρόβλημα στην μη έγκαιρη έκδοση τίτλων και από την άλλη η αδυναμία των Αρχών να ανταποκριθούν, είναι/ήτο σίγουρο ότι οι αγοραστές/πωλητές θα «εφεύρουν» άλλους τρόπους που θα «λύσουν» το πρόβλημα αυτό από μόνοι τους, δημιουργώντας όμως στο άμεσο μέλλον τεράστια προβλήματα στην αγορά ακινήτων. Εάν αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση συνεχισθεί, στο τέλος - τέλος, είμεθα σίγουροι ότι θα ψηφισθεί ένας παρόμοιος νόμος για τα παράνομα κτίρια, ούτως ώστε τα μερίδια να μπορούν να εγγραφούν ως ξεχωριστοί τίτλοι με κάποιο είδος πληρωμής αποζημιώσεως, αλλά είναι αυτός ο ορθός τρόπος;

www.aloizou.com.cy | www.aloizou.ru

Disclaimer / Copyright / Privacy Policy | Site Map

Copyright © 2017 Antonis Loizou & Associates All rights reserved.
Development by Pansophic Software