Cyprus Property | Antonis Loizou

Русский

UK FREE PHONE 08000326203

INTERNATIONAL 00 357 25 871 552

Home Search Golf Properties Press Centre About Us Contact Us  

Press Centre > Άρθρα

Υπουργείο Εσωτερικών + Άδειες Μόνιμης Παραμονής

Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες
Chartered Surveyors
Εκτιμητές Ακινήτων - Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης

2 Σεπτεμβρίου 2012

Εγγραφείτε στα μηνιαία μας newsletters.

Ελένη ΜαύρουΜπράβο στην κυρία Ελένη Μαύρου για την πρόσφατη απόφαση της να επιταχύνει τις διαδικασίες και να ξεκαθαρίσει τα κριτήρια για παραχώρηση της άδειας μετανάστευσης/παραχώρησης άδειας μόνιμης κατοίκησης σε πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες αυτές (κατά τα ΜΜΕ) χρειάζονται κάποιες διευκρινίσεις, τις οποίες παραθέτουμε πιο κάτω:

(α) Ο αιτητής είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο. Υποθέτουμε εδώ ότι ο αιτητής θα μπορούσε να φέρει εκτός από τα παιδιά του (κάτω από 18 ετών) και τους γονείς του, εάν είναι και αυτοί εξαρτώμενοι από αυτόν (πχ. μεγάλης ηλικίας ή εάν ο πατέρας πέθανε να φέρει την μητέρα του). Χρειαζόμαστε επίσης ξεκαθάρισμα εάν μπορεί και εκτός από τον πατέρα/μητέρα ο αιτητής να φέρει και την μητέρα/πατέρα της γυναίκας του, εάν είναι και αυτοί εξαρτώμενοι.

(β) Ο αιτητής καταθέτει με την αίτηση τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο που κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο για κατοικία ή άλλη οικοδομή αξίας €300.000 τουλάχιστον και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον. Έχει τώρα προσθεθεί εκτός από την κατοικία και «άλλη οικοδομή». Αυτό όμως δεν αντιβαίνει την νομοθεσία για αγορά από αλλοδαπούς ακίνητα εκτός κατοικίας, αλλά κτίριο – πχ. καταστήματα, γραφεία κλπ;

(γ) Ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση από κυπριακή τράπεζα ότι έχει καταθέσει σε λογαριασμό του ποσό τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Το ποσό αυτό και το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό - Ξεκάθαρο.

(δ) Ο αιτητής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από την πατρίδα του και γενικότερα να μην αποτελεί με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας. Ξεκάθαρο, αλλά ίσως να αντιμετωπίσει πρόβλημα ο αιτητής από την χώρα του «γιατί το θέλει αυτό κλπ». Παρομοίως για την άδεια εξαγωγής από την χώρα του συναλλάγματος.

(ε) Ο αιτητής θα βεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να απασχολείται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο εντός της Κύπρου. Καθαρό μεν αλλά ίσως να μπορεί να κάνει μια υπεράκτια εταιρεία μέσω nominees και να εισπράττει το μέρισμα; Όπως πχ. εάν αγοράσει μετοχές Κυπριακών εταιρειών; Στην περίπτωση που θα προσπαθήσει ο ίδιος να κάνει εταιρεία και ως εκ τούτου χρειάζεται άδεια, τότε χάνει αυτόματα την άδεια παραμονής του;

(ζ) Ο αιτητής πρέπει να επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια. Πολύ καλό μια και που με μια επίσκεψη μιας ημέρας θα τον καλύπτει.

(η) Θετικός τρόπος εξέτασης. Ο θεός να μας φυλάει κυρία Μαύρου, διότι παρόμοιο «θετικό τρόπο» μας διαβεβαίωσαν και οι τότε της Πολεοδομίας για την πολεοδομική αμνηστία και για την απόσυρση τουριστικών κλινών και μόνο θετικός τρόπος η εξέταση από τους υφιστάμενους σας δεν είναι (θα σας παρουσιάσουμε απτά παραδείγματα και με αριθμούς φακέλων επί του θέματος, διότι πιστέψαμε στον «θετικό τρόπο», όχι διότι ο κ. Συλικιώτης είχε λάθος, αλλά οι Δημόσιοι υπάλληλοι έχουν άλλες προσεγγίσεις.

(θ) Μπορεί ο αλλοδαπός αυτός να ενοικιάζει το σπίτι του για εισόδημα όταν δεν είναι στην Κύπρο; Χρήζει ξεκαθαρίσματος. Σε περίπτωση άλλου κτιρίου;

Το μέτρο αυτό το οποίο εισήχθη το έτος 2007 δεν του δώσαμε ως πολιτεία καμία βαρύτητα, διότι τότε ήταν όλα ρόδινα και δεν είχαμε ανάγκη. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και έχουμε ανάγκη τέτοιες πρωτοβουλίες που φέρνουν ξένο συνάλλαγμα. Υπάρχει όντως μια αυξημένη ζήτηση από αιτητές που προέρχονται κυρίως από τις γειτονικές Αραβικές χώρες και πρώην ανατολικές και τώρα ιδιαίτερα από την Κίνα. Είναι αντιληπτό ότι τόσο ο Καναδάς, όσο και η Μάλτα έχουν περιορίσει τις άδειες αυτής της μόνιμης παραμονής (και αντιλαμβανόμαστε επίσης και η Ισπανία) με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στροφή προς την Κύπρο. Αυτές οι χώρες που αντέγραψαν το δικό μας σχέδιο, έχουν ικανοποιήσει τις οικονομικές τους ανάγκες και είναι λογικό ότι και η Κύπρος, το μέτρο αυτό, δεν θα διατηρήσει πάντοτε.

Παραμένουν πρόσθετα αδιευκρίνιστα σημεία όπως πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ (πχ. άτομο με μόνιμη άδεια παραμονής εάν μπορεί να ταξιδεύσει στις χώρες της Ε.Ε.). Κατά τα ΜΜΕ μπορεί να ταξιδέψει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και για διάστημα 90 ημέρων (κατά άλλους είναι αδύνατον η Κύπρος να δεσμεύσει την Ε.Ε. με τις δικές της βίζες). Άρα χρειάζεται και εδώ ξεκαθάρισμα. Όσον αφορά δε για απαντήσεις φίλτατη κυρία Μαύρου σε 1-2 μήνες, επιτρέψετε μου να σας στενοχωρήσω ότι αυτό με την Δημόσια υπηρεσία που έχουμε, είναι αδύνατον. Ίσως καλύτερα να υιοθετήσετε ένα πιο εφικτό επίπεδο 3-4 μήνες (για να μην εκτεθούμε στους ξένους).

Η μπάλα λοιπόν βρίσκεται στο δικό σας γήπεδο και χρειάζεται πρόσθετο ξεκαθάρισμα, αλλά αναθέστε την διαδικασία αυτή της έγκρισης ή όχι, είτε σε άτομα αξιόλογα της υπηρεσίας σας, ή ακόμη απευθυνθείτε στον CIPA ή άλλο ιδιωτικό οργανισμό να εξετάζει τις αιτήσεις. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να ανατίθενται τέτοια θέματα στους αδιάφορους.

Τελειώνοντας και «για να παινέψουμε το δικό μας σπίτι» όλη αυτή η εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα του σεμιναρίου μας της 30.11.2011 σχετικό με το πιο πάνω θέμα με συμμετέχοντες εκτός των 250 ατόμων, του CIPA και ατόμων του Υπουργείου Εσωτερικών (μετά από 1½ χρόνο προσπάθειες και προειδοποιήσεις ότι όλο το σύστημα νοσούσε).

Μπράβο σας λοιπόν για τέτοιες αποφάσεις και θα επανέλθουμε για την διαδικασία έκδοσης Κυπριακού Διαβατηρίου, διότι και εδώ χρειάζονται διευκρινίσεις.

www.aloizou.com.cy

www.aloizou.ro

www.aloizou.ru

Copyright © 2012 Antonis Loizou & Associates Ltd. All rights reserved.
For questions or comments please contact us at  webmaster@aloizou.com.cy
Development by Pansophic Software