Press Centre > Ελληνικά Αρθρα

Press Centre
- Articles
- News & Exhibitions
- Questions & Answers
- Ελληνικά Αρθα
- Publications

Real Estate Tools

- Currency Calculator
- Mortgage Calculator
- Metric Converter

Information

- Cyprus Info
- Property F.A.Q
- Real Estate Tips
- Links Directory
Καρναβάλια & Πύργοι - Λεμεσός
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Τώρα θα διερωτηθείτε για την επικεφαλίδα του άρθρου αυτού. Και όμως, όση σχέση έχει η ελκυστική φορολογία, τα διαβατήρια για τους ξένους, η ασφάλεια ζωής, η ευκολία διακίνησης και τα ξένα σχολεία κλπ, έχουν σχέση τα καρναβάλια και οι άλλες δραστηριότητες
04/03/2018
Η περιοχή Αμμοχώστου & Μέλλον
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Η τουριστική περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου έχει τα πάνω της με την ψηλή ζήτηση του τουρισμού και με τις πρόσθετες 2.500 κλίνες που ανεγείρονται τώρα και τις αναβαθμίσεις των πλείστων άλλων. Την περιοχή αυτή την έχουν «μάθει» η Ρωσική και η Γερμανική αγορά, ενώ έχει διαφοροποιηθεί και η ποιότητα του τουρισμού, από νεαρούς ταραχοποιούς (κυρίως Βρετανούς), σε οικογένειες μέσης ηλικίας, κυρίως Ρώσους. Στους ξένους τουρίστες θα πρέπει να προστεθούν και οι ντόπιοι, κυρίως Λευκωσιάτες και άνκαι η ζήτηση από αυτή την πηγή είναι κυρίως για τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες εξοχικές κατοικίες/διαμερίσματα και άλλοι να ενοικιάζουν.
24/02/2018
Ελπίδα για Μακαρίου;
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Η λεωφόρος Μακαρίου της Λευκωσίας (από τα φώτα Debenhams μέχρι την Ομήρου) αλλά και νότια (περιοχή Hilton) ήταν η πλέον εμπορική οδός με όλες τις σχετικές μάρκες πολυτελείας και διάφορα πολυκαταστήματα/καφέ κλπ. Από τα ενοίκια των €40/τ.μ. για καταστήματα και με ψηλό «αέρα» αγοράς, μετά την κρίση του 2012 μειώθηκαν τα ενοίκια στα επίπεδα των €10-€15/τ.μ. και μόνο τον τελευταίο χρόνο (2017) άρχισε να επιδεικνύεται κάποιο ενδιαφέρον από ενοικιαστές για τα καταστήματα και από πελάτες. Τα ενοίκια τώρα είναι γύρω στα €15/τ.μ. για καταστήματα, αλλά η κατάσταση δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί και υπάρχουν κενά καταστήματα που αναζητούν ενοικιαστές, ενώ υπάρχουν και κάποια σημάδια εγκατάλειψης καταστημάτων από τους μετά την κρίση τολμηρούς ενοικιαστές.
18/02/2018
Δικαστήρια Κοινοχρήστων & Μικροδιαφορών;
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Η διαμαρτυρία μας για τον μη λειτουργικό νόμο των κοινοχρήστων και άλλα θέματα νομικών διαφορών είναι γνωστή και εκφράζεται όχι μόνο μέσω των άρθρων μας (τα τελευταία 4 χρόνια σε 10 άρθρα), αλλά και με προσωπικές επισκέψεις/συνεντεύξεις με υπουργούς, Βουλή και άλλους.
11/02/2018
Μα τι συμβαίνει - Νέο Έγκλημα;
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Οι προεδρικές εκλογές εμφανίζουν διάφορα θέματα, τα οποία μας προκαλούν ορισμένες απορίες. Ότι θέλουν τα επιτελεία του κάθε υποψήφιου βγαίνουν στην επιφάνεια με διάφορες ανακοινώσεις, χωρίς να είναι πάντοτε αλήθειες, αλλά κυριότερα είναι οι μη αλήθειες προς εκφοβισμό, ή προσέλκυση ψηφοφόρων στον δικό τους χώρο, χωρίς να γνοιάζονται για την οικονομία (τουλάχιστον) της Κύπρου.
04/02/2018
Τουρισμός & Ενοίκια
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Η κατάσταση του τουρισμού των τελευταίων 2 ετών με την 20% αύξηση τον χρόνο πλέον για το αναμενόμενο έτος (2018) με παρόμοια αύξηση, έχει και τις ανάλογες επιδράσεις στα ενοίκια για καταστήματα/εστιατόρια και άλλες εμπορικές χρήσεις στις τουριστικές περιοχές.
21/01/2018
Ακίνητα & Συγκριτικά Στοιχεία
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Ως ένα από τα γηραιότερα γραφεία από πλευράς εμπειριών ακίνητης ιδιοκτησίας από το έτος 1980, παρουσιαζόμαστε στο Δικαστήριο για διάφορα θέματα που αφορούν τις αξίες των ακινήτων για σκοπούς απαλλοτριώσεων και άλλων διαφορών.
14/01/2018
Eπεvδύστε στηv Πoιoτική Μόρφωση
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Θα ηθέλαμε vα υπoδείξoυμε στoυς vέoυς και vέες πoυ θα ακoλoυθήσoυv τov δικό μας τoμέα, τoυ τεχvικoύ κόσμoυ, vα πρoσέξoυv τις ακόλoυθες εισηγήσεις, οι oπoίες και δεv είvαι και οι μovαδικές. Θα πρέπει τις λάβoυv υπ' όψη oι σoβαρά πρoβληματισμέvoι vέoι μαζί με τoυς γovείς τoυς (πoυ στις πλείστες τωv περιπτώσεωv, έχoυv, είτε σoβαρό, είτε απόλυτo λέγειv) τα ακόλουθα:
07/01/2018
Προβολή της Κύπρου & Ακίνητα
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Υπάρχει ένα εξαιρετικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα στην Ελληνική τηλεόραση με την ονομασία Μένουμε Ελλάδα. Η σειρά αυτή επί εβδομαδιαίας βάσης επισκέπτεται διάφορους τουριστικούς προορισμούς με εξαιρετική φωτογράφηση και με συνεντεύξεις ντόπιων όσο και τουριστών, Ελλήνων και ξένων (για τα Ελληνικά υπάρχουν και υπότιτλοι στα Αγγλικά). Τα διάφορα CD υπάρχουν στο διαδίκτυο με δωρεάν χρήση (με υποτίτλους για ξένες γλώσσες).
31/12/2017
Φορολογίες - Τα Μυστικά της Μασονίας;
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Στις διάφορες φορολογίες που μας επιβάλλουν οι Δήμοι και άλλες Aρχές, διερωτόμαστε πως καταλήγουν στον συγκεκριμένο ποσό του φόρου. Τι μεθοδολογία χρησιμοποιούν, ποια τα δεδομένα κλπ. Και το περίεργο είναι ότι όταν ρωτήσει ο φορολογούμενος πως κατέληξε ο Δήμος π.χ. στο ποσό αυτό, καμία απάντηση.
24/12/2017

Disclaimer/Copyright/Privacy | Site Map| | Links Directory | Cyprus Villages

Copyright © 2014 Antonis Loizou & Associates Ltd. All rights reserved.
For questions or comments please contact us at  webmaster@aloizou.com.cy
Development by Pansophic Software