Press Centre > Ελληνικά Αρθρα

Press Centre
- Articles
- News & Exhibitions
- Questions & Answers
- Ελληνικά Αρθα
- Publications

Real Estate Tools

- Currency Calculator
- Mortgage Calculator
- Metric Converter

Information

- Cyprus Info
- Property F.A.Q
- Real Estate Tips
- Links Directory
CIPA & Πραγματικότητες
Αντώνης Λοΐζου, FIRCS
Ο οργανισμός προώθησης ξένων επενδύσεων κάνει καλή δουλειά και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Είναι αξιοπρόσεκτες οι συνεχείς προσπάθειες του προέδρου κ. Αγκαστινιώτη και της νέας Διευθύντριας του Οργανισμού (της οποίας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία).
17/09/2017
Που κατέληξαν τα €4.0 δις;
Αντώνης Λοΐζου, FIRCS
Βασιζόμενοι πάνω στις ανακοινώσεις του Κράτους, το μέτρο για τις βίζες/διαβατήρια συνεισέφερε στην Κυπριακή οικονομία γύρω στα €4.0 δις. σε μια περίοδο γύρω στα 3 χρόνια. Το μέτρο αυτό το εισήγαγε επί της Κυβέρνησης Τάσου Παπαδόπουλου, η οποία όμως λόγω της ανθούσας οικονομίας την περίοδο εκείνη δεν το προώθησε σε προσεκτό βαθμό, μετά με την Κυβέρνηση Χριστόφια το μέτρο είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί και με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη να έχει επεκταθεί και να «εκμοντερνιστεί» ανάλογα με τις απαιτήσεις των ξένων αγοραστών.
10/09/2017
Κομπίνες υπό εξέλιξη στην Αγορά Ακινήτων;
Αντώνης Λοΐζου, FIRCS
Είναι γνωστό ότι για την εξασφάλιση της βίζας μόνιμης παραμονής χρειάζεται η αγορά μιας οικιστικής μονάδας αξίας ως ελάχιστη €300.000 και για το διαβατήριο ελάχιστη αξία κατοικίας €500.000 (πλέον Φ.Π.Α.). Πληροφορούμαστε όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κτηματομεσίτες, μεσάζοντες, επιχειρηματίες ανάπτυξης και άλλοι, πληροφορούν προτιθέμενους αιτητές ότι δεν έχει σχέση το ποσό της αγοράς, αλλά πόσο αξίζει το ακίνητο. Έτσι σε πρόσφατη μας ενημέρωση από πελάτη μας στην Λάρνακα, κτηματομεσίτης τον πληροφόρησε ότι παρόλο που το διαμέρισμα που θα αγόραζε είναι €170.000 (συμφωνημένη τιμή) θα μπορούσε να εξασφαλίσει βίζα, διότι η αξία του διαμερίσματος είναι τουλάχιστον €300.000!!
03/09/2017
Παράδειγμα από Ελλάδα;
Αντώνης Λοΐζου, FIRCS
Ο τουρισμός μας πάει καλά με εισοδήματα για την Κυπριακή οικονομία πέραν των €3.0 δις. τον χρόνο. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε και τα περίεργα των υπερχρεώσεων, μη έκδοσης αποδείξεων, χαμηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες και άλλα διάφορα, τα οποία είτε παρατηρούμε αυτοπροσώπως/είτε από καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δυστυχώς οι καταγγελίες είναι ελάχιστες, ιδιαίτερα από ξένους, διότι ποιος θέλει να εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία που ίσως να καταλήξει και στα δικαστήρια και ακόμη εάν δεν αποδειχθεί η υπόθεση, ο καταγγέλλων να βρεθεί και αντιμέτωπος με δυσφήμιση από τον καταγγελλόμενο; Έτσι το 99% των δικαιολογημένων παρατηρήσεων δεν αναφέρονται.
31/08/2017
Πανεπιστήμια & Αγορά Ακινήτων
Αντώνης Λοΐζου, FIRCS
Είναι προσεκτό πως τα διάφορα πανεπιστήμια επηρεάζουν στην άμεση περιοχή τους και τις τιμές/ζήτηση/απόδοση των ακινήτων. Όπως εξελίσσονται τα πανεπιστήμια αυτά με τις χιλιάδες φοιτητές, δημιουργούν από μόνα τους μια συνοικιακή αγορά κυρίως για ενοικίαση διαμερισμάτων (1-2 υπνοδωματίων) επιπλέον για εμπορικές χρήσεις όπως καφέ, εστιατόρια χαμηλού κόστους, μικρο-καταστήματα που εξυπηρετούν τους φοιτητές/καθηγητές και άλλους
20/08/2017
Αγορές / Ενοικιάσεις & Ασάφειες
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Παρόλο που ως Γραφείο ηλικίας 36 ετών στην ελεύθερη αγορά ακινήτων και εκεί που πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε τα πλείστα «κόλπα» της αγοράς, εντούτοις φαίνεται ότι ακόμη έχουμε δρόμο να μάθουμε. Αξίζει τον κόπο να σας γνωστοποιήσουμε κάποιες δικές μας εμπειρίες για δική σας πληροφόρηση που κυρίως άπτονται στα διάφορα κόλπα/κομπίνες που διάφοροι αγοραστές/ ενοικιαστές σοφίζονται.
13/08/2017
Ανυπαρξία Τίτλων & Μερίδια
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και μετά η καθυστέρηση στην έκδοση τίτλων, έχει εμφανισθεί τώρα, σε ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, η μεταβίβαση μεριδίων. Εκεί δηλαδή που υπάρχει μία ανάπτυξη με π.χ. 10 κατοικίες σε ένα χωράφι, ο πωλητής, μεταβιβάζει στον κάθε ένα αγοραστή το 1/10 μερίδιο, το οποίο και αντιπροσωπεύει την μία κατοικία. Αυτή η λύση της παράκαμψης των τίτλων ιδιοκτησίας, αποτελεί όχι μόνο σοβαρότατο πρόβλημα, όσο αφορά την ιδιοκτησία και διακατοχή, αλλά και προκαλεί πρόσθετα προβλήματα σε άλλα παρεμφερή θέματα, όπως εκείνη της υποθήκευσης, την ανάγκη συνυπογραφής για οιεσδήποτε ανάγκες ενός συνιδιοκτήτη, το πρόβλημα της πώλησης, εκείνης της καταναγκαστικής πώλησης, της μεταβίβασης στα παιδιά, στην φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας (τώρα έχει καταργηθεί) κλπ
30/07/2017
Κτήματα χωρίς δρόμo - Λύση χωρίς κόστoς
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Πιστεύoυμε ότι από τα μεγαλύτερα πρoβλήματα στηv αξιoπoίηση κτημάτωv στηv Κύπρo, είvαι η μη ύπαρξη δρόμωv σε αvαπτυξιακά κτήματα. Υπάρχoυv oλόκληρες εκτάσεις γης εvτός περιoχής αvάπτυξης, oι oπoίες όμως δεv μπoρoύv vα αvαπτυχθoύv λόγω μη ύπαρξης δρόμoυ. Περιoχές όπως η περιoχή "Ελεώvα" στηv Λευκωσία, Άγιoς Τύχωvας στη Λεμεσό, παραθαλάσσια περιoχή Παραλιμvίoυ κλπ, παραμέvoυv αvεκμετάλλευτες, διότι δεv έχoυv δρόμoυς. Ως εκ τoύτoυ, κτήματα χωρίς δρόμo βρίσκovται στo έρμαιo τωv μπρoστιvώv κτημάτωv πoυ έχoυv δρόμo.
25/07/2017
Αύξηση Συντελεστή Δόμησης - Πόλις Χρυσοχούς
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Η τελευταία συζήτησης του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι ανοίγει ένα παράθυρο διόρθωσης στην αναθεώρηση των τοπικών πολεοδομικών ζωνών.
16/07/2017
Νέα ποιότητα διαμερισμάτων
Αντώνης Λοΐζου, FRICS
Η νέα κατάσταση πραγμάτων με τα νέα πολυώροφα έργα και την κατά πολύ αναβαθμισμένη ποιότητα των μονάδων και περιλαμβανομένων και των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρονται, έχει προκαλέσει και παράπλευρες συνέπειες για τις υπόλοιπες οικιστικές μονάδες (διαμερίσματα).
09/07/2017

Disclaimer/Copyright/Privacy | Site Map| | Links Directory | Cyprus Villages

Copyright © 2014 Antonis Loizou & Associates Ltd. All rights reserved.
For questions or comments please contact us at  webmaster@aloizou.com.cy
Development by Pansophic Software